XBMC-Kodi.cz

Úplná verze: Opensubtitles
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Dnes mi Opensubtitles odmítl přístup,tak jsem mrknul na Github a zde je nová verze (funguje) :

http://www.opensubtitles.org/addons/kodi...titles.zip

Changelog 5.2.14
  • Nová funkce: Uživatelé si mohou zkontrolovat titulky, když Kodi nehraje, a to pomocí ručního vyhledávání nebo položením na položku a otevřením dialogu pro vyhledávání titulků (klíčem nebo externím addonem).Externí addon pro kontextové menu lze stáhnout zde: https://github.com/burekas7/context.subt...ontextmenu
    • New feature: Users are able to check for subtitles when Kodi is not playing, by using the manual search or by standing on an item and opening the subtitles search dialog (By key or by an external addon) |
    • The external addon for the contextmenu can be downloaded from here: https://github.com/burekas7/context.subt...ontextmenu
Ten externí addon jsem nezkoušel.
Přihlašovací údaje OpenSubtitles.org (doplněk v.5.1.2 v Kodi Add-on repository)

Od tohoto roku vyžaduje OpenSubtitles mít heslo, které
- má minimálně 8 znaků,
- má aspoň jedno malé a jedno velké písmeno,
- má aspoň jednu číslici,
- má aspoň jeden speciální znak (například #&@). !

Zkontrolovat skutečné zadání v doplňku je možné pomocí
Nastavení -Správce souborů -Adresář profilu -addon_data -service.subtitles.opensubtitles
v souboru settings.xml (Enter otevře k prohlížení)
položky OSuser a OSpass

(Jak v konkrétním doplňku Titulky OpenSubtitles, tak v sekci Nastavení-Titulky v SCC musí být uvedeny stejné platné údaje. Zkontrolují se obdobným postupem.)