XBMC-Kodi.cz

Úplná verze: OTT služby v Tvheadend rozcestník
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
OTT služby v Tvheadend rozcestník

Zde na fóru i mimo něj lze nalézt velmi mnoho řešení, které umožňuje přijímat lineární TV vysílání služeb OTT (Over the Top). Velmi mnoho uživatelů se v tom tak trochu ztrácí a zejména v okamžiku, kdy se rozhodují, zda si nějakou OTT službu pořídit, uvědomují si, že si musí vybírat nejen podle obsahu a ceny, ale také podle toho, zda a jak je budou moci přijímat prostřednictvím Tvheadend (pokud o použití Tvheadend mají zájem, samozřejmě). Zorientovat se v nabídce zde na fóru je ale i přes snahu řady zdejších přispěvatelů a autorů poměrně nesnadné. Proto jsem se rozhodl v tom udělat trochu pořádek. Do popisu již publikovaných řešení zasahovat nemohu (a ani nechci, to bych byl pěkný blázen) a tak jsem se rozhodl vytvořit tento rozcestník, do jehož vínku jsem dal dva úkoly:
 1. Definovat parametry a případně i jejich metriky, podle kterých bude možné jednotlivé OTT služby a jejich řešení pro příjem v Tvheadend popsat a případně i hodnotit
 2. Pomocí uvedených parametrů a metrik zhruba popsat jednotlivé služby a jejich jednotlivá (použil jsem množný čas, protože pro jednu službu jich může existovat i více) konkrétní řešení
Kromě toho bych byl rád, kdyby toto téma přispělo k jisté standardizaci řešení příjmu OTT služeb v Tvheadend. Tato snaha není vedená nějakou představou typu:  „Já to dělám správně, dělejte to také tak,“ ale tím, že OTT služby a jejich rozhraní a funkce se čas od času mění, bylo by dobré, aby při výpadku autora nějakého řešení, bylo jednoduše možné, aby ho někdo dočasně nebo trvale dokázal nahradit. Všichni známe ty případy, kdy poskytovatel služby změní rozhraní (api) služby a desítky a stovky uživatelů s vázaně zaplacenou službou sedí před temnou obrazovkou své TV nebo narychlo připojují k TV svůj notebook, aby si alespoň v tomto nouzovém režimu své oblíbené programy ze zaplacené služby pustili.

Toto téma také v žádném případě nenahrazuje neocenitelný [Only registered and activated users can see links Click here to register] autora @marhycz ani chvályhodnou leč zatím ne tak úplně naplněnou snahu @mobilemanic v [Only registered and activated users can see links Click here to register]. Pouze obě témata vhodným způsobem rozšiřuje a doplňuje. Je to koneckonců jen "rozcestník", i když v jisté části (zejména v hodnocení služeb a řešení) je v něm, více či méně, obsažen i můj subjektivní názor.

Začnu tím, že vysvětlím rozdíl mezi OTT a IPTV. Použiji k tomu definici v [1]:

OTT (Over the Top) služby využívají pro distribuci obsahu směrem k uživatelům prostředí sítě internet. Při komunikaci mezi poskytovatelem služeb a divákem putují data přes veřejnou síť, což je velký rozdíl oproti principu IPTV, která spoléhá na vlastní síť a infrastrukturu poskytovatele.

[1] IPTV a OTT: Sledování televize přes internet, [Only registered and activated users can see links Click here to register]

V obou dále uvedených případech jde jen o návrh a to návrh maximalistický. Samozřejmě ne vždy budou všechny parametry a metriky definovány. Já ale razím známou zásadu "nemusí pršet, jen když kape". Na druhou stranu, pokud se někde ukáže, že je vhodné na nějaký nový aspekt služby a nebo řešení upozornit, rád ho tam přidám.

Parametry a metriky OTT služeb
 • Země: {CZ, SK}
 • Název služby: jednoznačná identifikace služby
 • Poskytovatel: název společnosti poskytující službu
 • Web služby: odkaz, kde je možné se o službě nejvíce dočíst. Nemusí to být nutně i adresa pro sledování TV přes prohlížeč nebo rozhraní (api) služby, které mohou následovat
 • Charakteristika služby: stručná popis autora tohoto rozcestníku
 • Hodnocení služby: stručné hodnocení autora tohoto rozcestníku
 • Platforma: použitá TV platforma 
 • Příbuzné služby: služby používající stejnou platformu
 • Free nabídka: existuje možnost sledování zdarma {ANO, NE} a případně délka a obsah takové služby a/nebo odkaz
 • Playlist: nabízí služba možnost přímého stažení playlistu {ANO, NE} a případně parametry kanálů playlistu  a/nebo odkaz
 • Volba kvality: {ANO, NE}
 • Maximální kvalita: maximální dostupná kvalita zobrazení, rozlišení, FPS, bitrate
 • Volba protokolu: {ANO, NE}
 • Dostupné protokoly: {MP4, HLS, DASH, ...}
 • Volba kódování: {ANO, NE}
 • Dostupná kódování: seznam dostupných kodeků {h264, h265, …}
 • Současné přehrávání: počet současně přehrávaných kanálů (programů). Většinou je to 1 nebo „neomezeně“. V případě, je-li „neomezeně“ doporučuje se přesto omezit tento počet v parametrech sítě na nějakou „rozumnou“ hodnotu. Zejména v případě scanování, kdy neomezený počet vede k neúspěšnému scanování všech kanálů a je ho třeba opakovat (i vícekrát).
 • Perioda obnovy autorizace: různé služby využívají různé metody autentizace a jejich obnovení. Tento parametr udává nejzazší interval takového obnovení. Zpravidla to znamená, jak často je třeba provést nějakou akci.
Parametry a metriky řešení pro OTT službu
 • Název služby: jednoznačná identifikace služby
 • Název řešení: jednoznačná identifikace řešení
 • Autoři: jména autorů
 • Odkaz na řešení: odkaz na fórum xbmc-kodi.cz, github, atp.
 • Charakteristika řešení: stručná popis autora tohoto rozcestníku
 • Hodnocení řešení: stručné hodnocení autora tohoto rozcestníku
 • Kód řešení: {addon, script.py, script.sh, script.php, …} Kódem „addon“ se myslí addon Kodi, ostatní řešení script.* jsou skripty na Kodi nijak nezávislé.
 • Použití pipe:// metody: {ANO, NE}
 • Typ řešení: {download, playlist, onthefly}
  • download: stažení playlistu s adresami streamů přímo ze serveru služby
  • playlist: periodická generace playlistu s adresami streamů, případně kombinace playlistu (s voláním streameru) a generického playlistu
  • onthefly: jednorázová generace nebo ruční vytvoření playlistu a „ontheflay request“ (ve volaném streameru) o aktuální stream přímo serveru služby nebo použití řešení script.php
 • Volba kvality: {ANO, NE}
 • Maximální kvalita: maximální dostupná kvalita zobrazení, rozlišení, FPS, bitrate
 • Volba protokolu: {ANO, NE}
 • Dostupné protokoly: {MP4, HLS, DASH, ...}
 • Volba kódování: {ANO, NE}
 • Dostupná kódování: seznam dostupných kodeků {h264, h265, …}
 • Rychlost přepínání: typická prodleva přepnutí kanálu v Kodi


Popis jednotlivých služeb a řešení pokračuje v následujícím příspěvku.
O2TV
Země: CZ
Název služby: O2TV nebo O2TV Air nebo Go - odlišuje se tak od služby IPTV O2TV
Poskytovatel: O2
Web služby: [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Charakteristika služby: vyzrálá služba, poměrně bohatá nabídka, vyhledávané sportovní kanály s jistou exkluzivitou (např. WTA)
Hodnocení služby: občasné problémy s dodávkou dat, zejména v okamžiku atraktivních sportovních pořadů. Poměrně časté změny api (2x za poslední rok)
Platforma: NanguTV, [Only registered and activated users can see links Click here to register] 
Příbuzné služby: Orange TV (SK)
Free nabídka: NE, existuje ale balíček Sport, který je možné si, bez dalších závazků, zaplatit (pouze platební kartou) pouze na 1 měsíc, s případným prodloužením
Playlist: NE
Volba kvality: ANO
Maximální kvalita: 1920x1080i, 50 FPS, 6-7 Mbps VBR
Volba protokolu: NE
Dostupné protokoly: HLS
Volba kódování: NE
Dostupná kódování: h264
Současné přehrávání: neomezeno, doporučuje se v Tvheadend omezit na cca 4-6
Perioda obnovy autorizace: 24 hod (při použití tokenu při adresaci streamu)

O2TVKodi
Název služby: O2TV
Název řešení: O2TVKodi
Autoři: [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Odkaz na řešení: [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Charakteristika řešení: Řešení založené na původním video addon Šěpána Orta, který je stále dostupný (ale už nefunkční) v repozitáři [Only registered and activated users can see links Click here to register]. V pozdější době ho upravil [Only registered and activated users can see links Click here to register] do podoby addon a scriptu pro generaci playlistu (jak pro IPTV Simple Clienta tak pro Tvheadend), viz [Only registered and activated users can see links Click here to register] a [Only registered and activated users can see links Click here to register]. Ani tady už vývoj nepokračuje a nedoporučuje se tyto verze používat. Dalšího vývoje se nyní ujal [Only registered and activated users can see links Click here to register]. Spojil addon a script do jednoho projektu, ten je nyní umístěný na Github v [Only registered and activated users can see links Click here to register]. Podpora zde na fóru není pro tento projekt zajištěna, proto je třeba se obracet přímo na Github do [Only registered and activated users can see links Click here to register]. Addon zajišťuje veškeré funkce generace playlistu, včetně volitelné periody obnovy. Script je určen pro python, obnovu playlistu je třeba řešit jeho periodickým spouštěním (cron).
Hodnocení řešení: Poměrně spolehlivé řešení, stávající autor [Only registered and activated users can see links Click here to register] se snaží odstranit nedokonalosti a jistou strnulost řešení [Only registered and activated users can see links Click here to register]. Na druhou stranu, vytvoření lehce "monstrózního" projektu bude možná na závadu při častějších změnách v rozhraní api nebo nějakých dalších vyvolaných úpravách, kdy autor nebude k dispozici. Pomohla by diverzifikace řešitelů.
Kód řešení: dvě verze, addon a script.py
Použití pipe:// metody: volitelně ANO i NE
Typ řešení: playlist
Volba kvality: ANO, zadání typu platformy (TABLET, PC, STB) a volbou SD/HD, kde SD a HD představuje max. rozlišení podle typu platformy
Maximální kvalita: pro STB a HD: 1920x1080i, 50Hz, špičky až 7 Mbps
Volba protokolu: NE
Dostupné protokoly: HLS
Volba kódování: NE
Dostupná kódování: h264 
Rychlost přepínání: cca 2 - 2,5 s

Další řešení pro O2TV bude následovat...

Sledovanitv.cz a Sledovanietv.sk

Země: CZ & SK
Název služby: Sledovanitv a Sledovanietv
Poskytovatel: sledovanitv.cz s.r.o. a SledovanieTV.sk s.r.o.
Web služby: [Only registered and activated users can see links Click here to register] a [Only registered and activated users can see links Click here to register]
Charakteristika služby: tradiční služba, poměrně bohatá nabídka, společné řešení CZ i SK. Nejde přitom o shodnou platformu, ale společný provoz obou služeb v jednom prostředí 
Hodnocení služby: velmi stabilní služba, s dobrým poměrem cena/výkon (a stabilita). Více typů rozhraní. Možnost volby kvality SD, HD, FHD i kódování h264, h265. V Kodi při použití Tvheadend se dá dosáhnout rychlosti přepínání kanálů kolem 1s. Ideální služba pro zprovoznění OTT na Tvheadend. Free nabídka se funkčně ani realizačně neodlišuje od standardního placeného tarifu. Chcete-li přijímat CZ i SK službu současně, je třeba si vytvořit dva nezávislé účty a použít zvlášť řešení pro CZ a SK.
Platforma: Sledovani (vlastni)
Příbuzné služby: společná služba pro cz i sk
Free nabídka: ANO, vybrané veřejnoprávní kanály (ČT1, ČT2, ČT24 a STV1 a STV2) plus řada dalších. Aktuálně napři i NASA TV a NASA TV UHD (ale poiue v FHD).
Playlist: ANO
Volba kvality: ANO
Maximální kvalita: 1920x1080i, 25 FPS, tok dat v širokém rozsahu díky možnosti volby kvality i kódování
Volba protokolu: NE
Dostupné protokoly: HLS
Volba kódování: ANO
Dostupná kódování: h264, h265
Současné přehrávání: neomezeno
Perioda obnovy autorizace: podle typů rozhraní, max až 14 dní

Další služby budou následovat (ne nutně v tomto pořadí)...

OrangeTV
Kuki
Lepsi
Zapni
DigiTV
Poda
Tohle je skvělý nápad! Zrovna jsem pár dní uvažoval, že by bylo super projít to fórum a udělat rozcestník, protože sám sem se v tom začal ztrácet co všechno skvělého tu komunita pro IPTV vytvořila! Máš to skvěle popsané.

Měli bychom jako zákazníci mít právo sledovat službu kterou platíme v nejvyšší kvalitě, kterou dostávají STB zařízení, které lze ke službě koupit a ne dostávat na PC za stejnou cenu omezený trochu lepší mobilní stream. Takže jsem strašně vděčný Vám, kteří jste si k tomu sedli, koukli na API všech možných providerů a rozpitvali jak z nich získat kvalitu videa, kterou bychom měli mít k dispozici od samého začátku.

Jenom jestli by u té maximální kvality bylo možné kromě rozlišení a počtu snímků za vteřinu napsat i maximální datový tok videa (Třeba 6-7Mb/s) a jestli je to prokládané nebo progresivní video (1080i vs 1080p). Jinak je to úplně suprový seznam!
@marhycz Zatraceně, že jsem chvíli nepočkal. 1 Ty jsi na rozcestníky kádr, tobě by to šlo určitě lépe. Jinak za ty rady a návrhy na doplnění děkuji. Zařadím.

Zatím to jde ztuha, ale myslím, že jak se to rozjede, půjde to už samo. Důležité, aby se zapojili i ostatní s doporučeními, radami a fakty. Já ne všechno mám možnost ověřit.
Mně teď začíná zkouškové, takže než bych si to promyslel.. Big Grin A ty jsi naopak teď expert na všechny OTT providery a lépe než tohle bych to určitě nenapsal.

Já mám k internetu přístup do toho O2 TV, tak mohu alespoň kouknout detailněji na kvalitu a vyplnit ti to pro O2 TV.
EDIT: Tak u O2 TV vidím Maximální datový tok: 7Mb/s, variabilní bitrate. Typ videa: 1080i
Důkaz screenshot z VLC s vypnutým deinterlacingem
[attachment=5237]