XBMC-Kodi.cz

Úplná verze: Nedokonalé automatické doplňování jména uživatele
Prohlížíte si holou variantu vašeho obsahu. Prohlédněte si plnou verzi s příslušným formátováním.
Nebylo by možné po letech, kdy je umožňováno vytvářet přezdívky (neboli jména uživatelů) také s jinými znaky, než čísla a písmena,
vyladit jejich automatické doplňování z db uživatelů?

Pokud má někdo ve jméně uživatele znak mezeru, tečku, pomlčku (minus) a nevím teď co ještě,
doplní se v příspěvku tímto znakem přerušené jméno.
Například Rossi D jen jako Rossi, pan.bramburek jen jako pan, xbmc-kodi jen jako xbmc
(Uvozující zavináč teď vynechávám.) Upozornění potom, aspoň myslím, chodí na jiná jména.

Takové jméno sice lze správně automaticky vyhledat vložením do uvozovek (zavináč"xbmc-kodi" = ), ale na to málokdo pomyslí.