• Vítejte na XBMC-Kodi.cz
 • Česko-slovenská komunita fanoušků XBMC/Kodi
Vítejte návštevníku! Přihlášení Registrace


Hodnocení tématu:
 • 1 Hlas(ů) - 5 Průměr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Context Menu
#1
    Doplněk Context Menu je první z řady doplňků a řešení určených pro Kodi, které jsem zařadil do skupiny, kterou budu prezentovat jako Easy TOOLS. Postupně do ní plánuji přidat další výtvory z mé dílny - skin Esturay Easy, užitečný doplněk Speed Meter nebo několik na pozadí běžících service Monitor, RDS nebo Calendar. Ale všechno má svůj čas a nyní tedy přišel čas zveřejnění doplňku Context Menu.

Doplněk přidává do kontextového menu Kodi další položky, které nabízejí řadu specifických a dále popsaných funkcí. Koncepce řešení umožňuje autorovi přidávat další funkce dle libosti a možností, které Kodi nabízí. Doplněk využívá možnost definice kontextového menu nezávislého na konkrétním doplňku, přímo v jeho definičním souboru addon.xml. Z tohoto pohledu je množina funkcí otevřená a pokud někdo přijde s nápadem, jakou funkci by bylo vhodné doplnit, stačí v tomto tématu námět zveřejnit návrh a já se o to (pokud to funkce Kodi dovolí) pokusím.

Historie

Na konec nezbytného úvodu něco málo k historii. Doplněk Context Menu jsem v základní a velmi primitivní podobě více než rok používal v instalcích Kodi mých přátel a známých, a také samozřejmě mých vlastních. Teprve dotaz a námět v příspěvku Context menu add-on mě inspiroval k doplnění a rozšíření funkcí do (zatím) konečné podoby. Děkuji tímto @MiLaCzech: nejen za inspiraci, ale také za pomoc při odladění funkce přepínání výběru streamu v doplňku Stream Cinema Community.

Popis řešení a funkcí

V doplňku v současné verzi fungují tři úrovně výběru položek v menu (aplikují se v uvedeném pořadí):
 1. podle nastavení doplňku - to umožňuje uživateli vybrat si, které položky v menu mohou být zobrazeny
 2. podle stavu dalších doplňků - pokud je položka v menu vázána na nějaký další doplněk, kontroluje se, zda je doplněk instalovaný a povolený a pokud tomu tak není, tak se položka v menu neobjeví
 3. podle okamžitého kontextu - zobrazení položek v menu může být podmíněno aktuálním obsahem položky v seznamu, na které bylo kontextové menu vyvoláno
Pozn. Výběr podle 3. kritéria je zpravidla nastaven tak, že v případě, kdy by položka doplňku Context Menu nějak kolidovala (například by ji dublovala) s položkou kontextového menu nějkého dalšího doplňku, tak je její zbrazení potlačeno. Příkladem ja např. dále uvedená položka Přehrát upoutávku. Stejná položka se nachází v kontextovém menu doplňku Stream Cinema Community (SCC), takže při zobrazení seznamu z SCC se v kontextovém menu položka Přehrát upoutávku z doplňku Context Menu nezobrazí.

Dostupné položky a jejich funkce
 • Uživatelsky definované položky - pozice označená jako Horní 
 • Automatický výběr streamu SCC pro přehrávání - změní stav Automatický výběr streamu pro přehrávání v nastavení doplňku SCC v sekci Streamy. Funguje jako tzv. "toggle". Zároveň se v kontextovém menu zobrazuje stav do kterého se po jeho aktivaci nastavení přepne (AUTO/RUČNĚ).
 • Automatický výběr streamu SCC pro stahování - změní stav Automatický výběr streamu pro stahování v nastavení doplňku SCC v sekci Streamy. Funguje jako tzv. "toggle". Zároveň se v kontextovém menu zobrazuje stav do kterého se po jeho aktivaci nastavení přepne (AUTO/RUČNĚ).
 • Uživatelsky definované položky - pozice označená jako 1/4
 • Hudba na pozadí prezentace
 • Přehrát upoutávku - spustí přehrávání upoutávky (trailer-u), pokud existuje. V tomto případě se (zatím) v doplňku nekontroluje, zda jsou případně k dispozici doplňky, kterými se upoutávky přehrávají (Youtube, Tubed atp.)
 • Hledat upoutávku - Pozn. 2, vyhledá v YouTube upoutávku podle titulu (i Originálního, pokud existuje) aktuání položky, text hledaného titulu, případně i originálního titulu, je v hledaném řetězci doplněn klíčovými slovy trailer a teaser
 • Uživatelsky definované položky - pozice označená jako -1/2
 • Hledat... - spustí funkce Hledat v případě, že je položka nastavení - submenu hledat ve stavu Zapnuto, viz popis funkce hledání dále
 • Hledat v SCC - spustí funkci Hledat z doplňku SCC - Pozn. 1, viz popis funkce hledání dále
 • Hledat na Webshare - spustí funkci Hledat na Webshare z doplňku SCC - Pozn. 1, viz popis funkce hledání dále
 • Hledat v SC - spustí funkci Hledat z doplňku SC - Pozn. 3, viz popis funkce hledání dále
 • Hledat v Netflix  spustí funkci Hledat z doplňku Netflix - Pozn. 4, viz popis funkce hledání dále
 • Hledat na Youtube - spustí funkci Hledat z doplňku Youtube - Pozn. 2, viz popis funkce hledání dále
 • Uživatelsky definované položky - pozice označená jako +1/2
 • Obnovení obsahu - provede tzv. Refresh, tedy nové načtení aktuálně zobrazeného seznamu
 • Odstranit - u položky, kde je to v rámci Kodi možné a povolené, se provede její "odstranění". Odstraněním je míněná akce (Action ID Delete) v daném kontextu, dle typu a stavu položky. Pokdu není v daném kontextu tato akce definovaná, neprovede se samozřejmě nic.
 • Uživatelsky definované položky - pozice označená jako 3/4
 • Nastavení doplňku - spustí funkci nastavení doplňku v případě, že aktuálně zobrazený seznam byl nějakým doplňkem vytvořený
 • Nastavení Kodi - spustí funkci nastavení Kodi
 • Nastavení menu - spustí funkci nastavení doplňku Context Menu
 • Item Info
 • Uživatelsky definované položky - pozice označená jako Dolní
Poznámka: Tyto položky jsou v aktuální verzi doplňku zablokovány, protože jsou vázány na existenci dalších, dosud nezveřejněných doplňků. Teprve, až budou tyto doplňky zveřejněny, budou funkce uvolněny také.
Pozn. 1: předpokládá instalovaný doplněk Stream Cinema Community
Pozn. 2: předpokládá instalovaný doplněk Youtube
Pozn. 3: předpokládá instalovaný doplněk Stream Cinema CZ a SK
Pozn. 4: předpokládá instalovaný doplněk Netflix z repozitáře CastagnaIT Repository. Ověřeno a funkční (stav v 15.11.2023) od verze 1.22.3 doplňku Netflix.
   
Každou z funkcí, kromě těch aktuálně zablokovaných, je možné v nastavení doplňku Context Menu povolit či zakázat. Pokud je zakázána, tak se v kontext menu, i když budou ostatní podmíny k jejímu zobrazení splněny, nezobrazí.
   

Uživatelsky definované položky

Doplněk umožňuje uživatelsky definovat další položky kontextového menu. V současné chvíli je možné definovat až 4 položky a každou z nich umístit do jedné ze čtyř pozic (viz Dostupné položky a jejich funkce výše). Pro každou položku je možné v nastavení doplňku definovat:
 • Povolení položky - povoluje její zobrazení ve zvolené pozici - defaultně Nepovoleno, tzn. položka nebude zobrazena
 • Pozice - definuje pozici zobrazení položky v jedné ze čtyř pozic označených jako Horní, 1/4, 3/4 a Dolní) - defaultně Nedefinovaná, tzn. položka nebude zobrazena
 • Název - označení položky v kontextovém menu - defaultně prázdný řetězec
 • Styl - stylu fontu názvu Normální, Tučné, Kurzíva a Tučná kurzíva - defaultně Normální
 • Barva - barva fontu názvu BíláŠedá, Modrá, Zelená, Žlutá a Červená - defaultně Bílá
 • Příkaz - Kodi built-in příkaz, který se vykoná při aktivaci položky kontexového menu - defaultně prázdný řetězec.
K uvedeným parametrům tři poznámky:
 1. Aby se daná položka v kontextovém menu zobrazila je třeba současně jak Povolení položky, tak vybrat jednu ze čtyř pozic jejího umístění (tedy jinou než defaultně Nedefinovaná)
 2. Seznam Kodi built-in příkazů najdete ve Wiki Kodi v List of built-in functions, v kombinaci s příkazem Action() je pak možné použít i Action IDs.
Funkce hledání
 1. Funkce hledání má dva módy, které se volí v nastavení doplňku. Pokud je položka nastavení - submenu hledat ve stavu Vypnuto, funguje vše jako dosud, tzn. v kontetxovém menu se objeví všechny aktuálně zapnuté funkce hledání. Pokud je je položka nastavení - submenu hledat ve stavu Zapnuto, je v kontext menu vždy zobrazena pouze položka Hledat... Po její volbě se spustí funkce hledání a volba místa hledání uživatel provede v další posloupnosti funkcí.
 2. Funkci Hledat lze generálně vypnout pomocí stejnojmenné položky v nastavení. Nastavení ostatních parametrů zůstane uloženo, jen se v kontextovém menu žádné položka funkce hledání neobjeví.
 3. Po spuštění funkce z kontextového menu se nejdříve zobrazí možnost výběru textů z aktuální položky. Uživatel má možnost vybrat z nabízeného seznamu více položek. Ty se budou skládat jedna za druhou a budou odděleny mezerou. U některých položek (kde to není možné jednoduše odvodit) je zobrazen jejich význam (kurzívou). Tyto texty se do výsledného textu nepřenáší. Od verze 0.1.15 je přidána možnost neprovádět výběr textů z aktuální položky. V takovém případě se do hledaného textu uloží první text z aktuální položky, což zpravidla bývá titul. V nastavení je položka pro aktivaci této možnosti označena jako - nevybírat položku hledaného textu (použije se titul) a je defaultně vypnuta. Doplněk se tedy po instalaci této verze bude chovat stále stejně jako dosud a budete-li chtít tuto možnost aktivovat, je třeba ji v nastavení zapnout.
 4. Pokud se některý text objeví ve více položkách (například režisér je zároveň i scénárista) a uživatel si vybere obě položky, tak ve výsledném textu bude tento text pouze jednou.
 5. Uživatel má v tété fázi možnot vybraný text buď potvrdit - tlačítko OK - nebo zrušit - tlačítko Zrušit. Pokud zvolí druhou možnost, do dalšího kroku se přenese prázdný řetezec.
 6. Následuje tradiční virtuálni klávesnice, kde si uživatel může text editovat a pak si vybrat, co bude následovat. Pokdu tady zvolí tlačítko OK, přejde se k dalšímu kroku, pokud Zrušit, funkce hledání se ukončí. Od verze 0.1.15 je přidána možnost editaci textu přeskočit. V nastavení je položka pro aktivaci této možnosti označena jako - neupravovat hledaný text a je defaultně vypnuta. Doplněk se tedy po instalaci této verze bude chovat stále stejně jako dosud a budete-li chtít tuto možnost aktivovat, je třeba ji v nastavení zapnout.
 7. Posledním krokem je spuštění vlastního vyhledávání. Pokud je nastaveno - submenu hledat na Vypnuto, tak se hledání v daném místě spustí hned po zadání OK v předchozím bodu. Pokud je - submenu hledat nastaveno na Zapnuto, objeví se seznam obsahující všechna místa, kde je možné hledat a uživatel si z nich jedno vybere. Po výběru se hledání spustí.
       

To Do
 • hledání v HBO - ani jsem nezačal
 • hledání v knihovně - také nejisté, ale věřím, že to nakonec dohromady dám...

Instalace

Doplněk je určen pouze pro Kodi verze 20 (Nexus) a případně vyšší. Důvodem je, že používá funkce, které jsou v Kodi dostupné právě od této verze. Úpravu doplňku pro nižší verze Kodi nepředpokládám.

Doplněk se instaluje z repozitáže XBMC-Kodi CZ/SK repozitář, verze minimálně 1.3.0. Doplněk najdete v sekci repozitáře Služby. Po instalaci je pro správu doplněk dostupný v sekci Místní nabídky nebo Služby. Doplněk není samostatně spustitelný, jeho funkce se přes tzv. context menu Kodi. Spuštění context menu je standardně mapováno na klávesu c na klávesnici, pravé tlačítko myši, specifické tlačítko Context Menu na některých dálkových ovladačích a také na dlouhý stisk tlačítka Return na klávesnici nebo OK na dálkovém ovladači (pokud dálkový ovladač dlouhý stisk umožńuje). Po první instalaci je třeba restartovat Kodi. Restart Kodi je třeba provést s ohledem na funkce Kodi, které jsou v tomto doplňku použity. A v některých případech při aktualizaci doplňku je třeba restart Kodi provést i poté.
 
Citovat
#2
@JiRo: Mám nainstalováno včetně Item Info a samozřejmě tvůj počin sleduji a přemýšlím o daších námětech. Asi se zeptám blbě, ale je nějaká šance spustit Contextmenu při fullscreen videu? Zatím řeším ala contextmenu oklikou přes vyvolání custom...xml souboru, ale to není tak elegantní. Snažím se vymyslet přepínání zvukové stopy během přehrávání (bez použití OSD).

Jinak podařený kousek.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#3
@jkmh Obávám se, že tohle nejde. Kontextové menu je funkce Kodi, která se váže k aktuálně vybrané položce v nějakém seznamu, resp. container-u, ve kterém je jeho obsah. A taková vazba ve fullscreen neexistuje.

A proč se ti nelíbí to řešení s custom dialog window? Vždyť bys tím mohl dosáhnout stejného efektu. A když si přemapuješ Context Menu tlačítko na DO na jeho volbu, dosáhneš tím skoro stejného výsledku.
 
Citovat
#4
@JiRo: Moje současné řešení je možná jen můj problém, resp. problém omezené skupiny uživatelů. Protože používám jen smartDO Samsung, mám je omezený počet použitelných tlačítek. Kvazi context menu vyvolám tím, že na do stisknu Pauze/play. Tím vyvolám mapovatelná tlačítka (viz fotka). Na OK mám namapovaný kvazi Contextmenu (screeshot). Ovšem tam, když chci scrollovat, musím napřed zhasnout ta mapovatelná tlačítka. Když na to zapomenu, dělá při to sclollování psí kusy. Někdy se stream stopne, někdy se posune a někdy se Kodi i kousne.

Ostatní tlačítka (fotka) mám obsazena a longpress, kterým v ostatních případech vyvolávám "pravé" Context menu, při fullscreen video nefunguje


Přiložené soubory Miniatury
       
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#5
@jkmh No a co když si ta tlačítka pro oba mody toho DO namapuješ pro to custom okno stejně. Takže v rámci toho okna bude jedno, v jakém modu to DO právě je.
 
Citovat
#6
@JiRo: To mě taky napadlo. Namapoval  jsem mu ActivateWindow(OSDAudioSettings), skin.toggledebug i jiné. A nic. Longpress na tlačítku Zpět při fullscreen video nereaguje na nic. Jako kdyby nebylo.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#7
@jkmh No ale vždyť jsi psal, že to je custom okno, takže musíš mapovat v něm.

Longpress zpět (return) na většině Samsung DO, tedy nejen na tom chytrém, generuje kód clear.
 
Citovat
#8
@Asi jsem to špatně vysvětlil. Všude v Kodi mám namapováno, že Longpress Zpět vyvolá contextmenu, pokud je v tu chvíli k dispozici. A i vyvolání custom okna, v tomto případě Extended Controls (viz screenshot výše), jsem chtěl řešit stejně. Tím pádem to nemůžu namapovat do něj. Proto výše vznikl můj dotaz, zda lze vnutit vyvolání contextmenu při fullscreen videu a z něj bych pak vyvolal mé custom okno, kde mám aktuálně volání přímo ActivateWindow(OSDAudioSettings).

Smířím se s tím, že to nejde ani tak ani tak, takže budu dál řešit změnu jazykové stopy během streamu. Zatím jsem jen u prvního screenshotu, cílem je rovnou ten druhý screenshot. Resp. dostat se jedním klikem až na druhé okno.

Ale to jme se dostali daleko od původního tématu.


Přiložené soubory Miniatury
       
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#9
@JiRo: Kapitolu uzavírám. Pustil jsem se do toho proto, že namapování po příkazu audionextlanguage a reload keymaps (úplně původní záměr) nepřišla očekávaná akce. Po restartu celého boxu už ano. Takže vyřešeno.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#10
@JiRo: OT - chtěl jsem ti do SZ obšírněji odpovědět, máš to zakázané. Ale přečetl jsem si dodatek a začíná mě to zase zajímat.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#11
Update Context Menu

Na první stránce tématu je ke stažení nová verze 0.1.3  (2023-04-24) se změnami:
 • opravena chyba, kdy se nezobrazovala možnost přepnutí (AUTO/RUČNĚ) streamů SCC pro widgety, pro které je tento doplněk přímo (myšleno ne přes knihovnu) zdrojem
 • opravena chyba, doplněna chybějící kritéria pro zobrazení nastavení doplňku (jakéhokoliv) pro widgety, pro které je tento doplněk zdrojem
 • přidána položka kontextového menu pro nastavení Kodi
 • další drobné úpravy - texty položek v nastavení, úpravy, zjednodušení a sjednocení kódu některých scriptů
 
Citovat
#12
@JiRo: Label 30120 by bylo dobré upravit. Narazil jsem na stejný text s různou funkcí.


Přiložené soubory Miniatury
   
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#13
@jkmh Opravím v další verzi. Díky.
 
Citovat
#14
Měl bych návrh na přidání funkce do doplňku, i když nevím, jestli je to reálně možné udělat. Šla by do kontextového menu přidat možnost smazat? Používám vzhled Eminence, verze Kodi Nexus na xboxu. Vysvětlím konkrétně o co mi jde:

V Kodi knihovně mám možnost zobrazit filmy podle herců. Perfektní vlastnost, tedy pokud by se dala nějak třídit. Bohužel se do této "kategorie" zařazují úplně všichni herci. Je to tedy takový velký "telefonní" seznam.

Bylo by možné přidat funkci odstranit/smazat u konkrétního herce a tímto si udělat pořádek a mít v této kategorii jen herce, které chci?

Přikládám link na 2 fotografie pro představu.
 
Citovat
#15
@MiLaCzech: V tuto chvíli máš v knihovně všechny herce z obsahu knihovny. Než @JiRo upraví context menu (tedy pokud to půjde), pošli si vybrané herce do oblíbených.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#16
(29.4.2023, 11:18)MiLaCzech Napsal(a): Šla by do kontextového menu přidat možnost smazat?

Bude to, ale teď jsem pár dní mimo...

Napadlo mě, že bych mohl doplnit funkci uživatelsky definovaných položek menu, kdy by si středně zkušený uživatel (musí mít alespoň základní znalosti z oblasti Kodi příkazů, doplňků a vzhledů) mohl přidat vlastní položku kontext menu. Definice, řekněme maximálně až 8 takových pložek, by byla obsahem nastavení doplňku Context Menu a ukládala by se do jeho nastavení.

Myslíte si, že by to bylo užitečné?

Když o tom dál přemýšlím, tak si nejsem 100% jistý, zda to půjde vymyslet tak dynamicky, jak jsem popsal, ale zkusím to a dám vědět...
 
Citovat
#17
@MiLaCzech Nějak jsem to "smazání podcenil". Myslel jsem si, že to bude brnkačka a vlastě jsem ani nevěděl, zda a jak to v Kodi funguje. Teď jsem zjistil, že já herce smazat se seznamu nemůžu. Respektive, pokud dám na položce herce Delete na dálkovém ovladači, které jinde funguje dobře (např. v nahrávkách PVR & Live TV), tak to sice chvíli něco dělá, ale nakonec se nestane nic (a v logu také žádná zpráva). Jde ono to vůbec?
 
Citovat
#18
@JiRo: Já si myslím, že to do db stáhne všechny herce, kteří jsou uvedeni ve filmech/seriálech. I kdyby se nějak povedlo smáznout konkrétní jméno, nejpozději po refresh knihovny se dotáhne znovu. A určitě je to systémová funkce, takže si myslím, že si do toho nenechá mluvit.
Ale třeba se pletu.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#19
@jkmh Nepleteš. Dospěl jsem nakonec ke stejnému názoru. Bral jsem to, po námětu @MiLaCzech, jako hotovou věc, a ani jsme o tom moc nepřemýšlel. Předpokládal jsem, že mu to na delete tlačítko funguje, a já jen do Context Menu přidám položku s builtin příkazem Kodi Action(Delete). Ale také jsem nějaké pochybnosti o tom měl a tak jsem si to u známých, kde jsme na návštěvě, a kteří mají také Kodi, chtěl vyzkoušet a zjistil jsme, že to nefunguje. A máš pravdu, i kdyby to smazat šlo, tak další scraper-ování by tam toho herce, pokud by se v nějakém nově přidávaném titulu vyskytoval, přidalo. No, tak jsem si alespoň v hlavě rozmyslil, jak to celé řešení upravím, aby mělo nějakou lepší "štábní kulturu" a zkusím tam přidat nějaké další funkce.
 
Citovat
#20
(29.4.2023, 13:55)jkmh Napsal(a): @MiLaCzech: V tuto chvíli máš v knihovně všechny herce z obsahu knihovny. Než @JiRo upraví context menu (tedy pokud to půjde), pošli si vybrané herce do oblíbených.

Toto je taky možnost. A asi i rychlejší. Děkuji za tip.
 
Citovat
  


Přejít na fórum:


Prochází: 1 host(ů)