• Vítejte na XBMC-Kodi.cz
  • Česko-slovenská komunita fanoušků XBMC/Kodi
Vítejte návštevníku! Přihlášení Registrace


Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RPi OS - Kodi Matrix 19 na Raspberry Pi0w /Pi2
#1
*** RPi OS - Kodi Matrix 19 na Raspberry Pi0w /Pi2 ***

INSTALACE A AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ KODI
Kutilské amatérské procvičování Raspberry Pi OS Lite

Poslední LibreELEC 10 Kodi Matrix 19 už neni pro RPi Zero/w. Až od RPi2.
Navíc pro boot z USB bez SD karty se nedá Zero/w ani RPi2 upravit.

Jednojádrová RPi Zero/w s poloviční RAM s LibreELEC/Kodi je na hranici schopností.
Použitelnost vychází lépe na čtyřech jádrech.

Pro nepřetržitý provoz audio doplňků je ale RPi2 ideální deska. Její odběr je v zátěži 2W a po SW příkazu Power Off neměřitelný. (Menší než 0.1W, závisí na kvalitě zdroje a připojených periferiích.)


Pro spouštění Kodi Matrix 19 se nabízí také Raspberry Pi OS Lite v poslední verzi Bullseye.
Vydání pro RPi2 (a RPi Zero/w) je Raspberry OS 32bit (pro RPi3 a vyšší už 64bit).

Pro RPi2 musí být OS na SD kartě, pokud jej neupravíme i pro přidaný USB disk /flešku.
... ...
Kodi lze instalovat snadno terminálovým příkazem.
Na Raspberry OS má ale Kodi, přesněji doplňky jako rádia, nectnost při přepnutí zdroje audia: Lupance. Spouštění uložených souborů z menu Hudba toto nedělá.
(Zkušenost s aktuálním systémem s Kodi jsem udělal s XBian a popsal v tématu. Tam je zvuk v pořádku.)
... ...
Zvuk odchází buď v HDMI nebo potřebujeme zvukovou kartu (případně i USB HUB pro RPi0).

Pokud v následujícím textu najdete chyby, shovívavě mne opravte, doplňte, nebo uverejněte lepší řešení. Děkuji.


::
INSTALACE Raspberry Pi OS Lite 32bit (na SD kartu).
https://www.raspberrypi.com/software/ope...-os-32-bit
Po vložení do RPi2 (připojení na LAN, HDMI výstup a USB klávesnici) provedeme první spuštění. Proběhne automatická procedura s rebootem, podle požadavku potvrdíme klávesnici, nastavíme login a password (nechal jsem pi ale vlastní heslo).
Spustíme
sudo raspi-config
Zde v Lacalisation Option nastavíme Time Zone.
Dále jsem v System Option volil Audio Output a zvolil Boot Autologin to Console (To později zruším).
Pokud máme WiFi a ne LAN, tak tady nastavíme Wireless LAN - SSID and passphrase (Dotaz i na zónu WiFi).
Odejdeme z konfigurátoru Finish a provedeme reboot.

Upgrade s dalším rebootem:
sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo reboot -n

Spustíme znovu
sudo raspi-config
V Interface Option jsem povolil SSH a povolil VNC s instalací, která obsahuje grafické uživatelské prostředí (GUI) X11.
Až doběhne, po volbě Finish dojde k rebootu, nebo jej vyvoláme příkazem.
VNC můžeme příště vypnout.
(Alternativou je instalace X11 jednotlivými příkazy. **viz Poznámky)
Nyní se můžeme připojovat PuttySSH z PC. Píšeme pomaleji, přenos někdy nestíhá.
----------------------------
INSTALACE Kodi:
sudo apt install kodi -y

Po skončení instalace můžeme hned napsat
sudo kodi ...nebo jen kodi
uvidíme úvodní obrazovku a pak první volby.
Aby mi v domácí síti šlo Kodi ovládat z mobilu pomocí Kore, povolil jsem službu vzdáleného ovládání prostřednictvím HTTP bez autentifikace.

Po ukončení Kodi jsou ve výpisu varování pro nmblookup - zkusil jsem povolit v Advanced Option položku Network Interface Names ale nepomohlo. Jiný projev jsem nezaznamenal - Kodi log jsem nestudoval.


:: ::
AUTOMATICKÉ spouštění Kodi
Prvním jednoduchým způsobem je (editorem nano) doplnění souboru a uložení (postupem Ctrl+X, Y, Enter).
sudo nano /etc/rc.local
Vložení příkazu nad exit 0 ke konci souboru rc.local
sudo kodi
exit 0

Pokud chceme zamezit přístupu k příkazovému řádku po Ukončení Kodi
a zároveň zachováme voby Restart i Vypnutí,
přímo nad exit 0 doplníme ještě řádek
sudo reboot -n
který provede reboot i po pádu Kodi.
K příkazovému řádku pak budeme přistupovat jen po síti například přes PuttySSH.
Pokud v System Option znovu nastavíme vyžádání hesla k příkazovému řádku, funkčnost spuštění Kodi se nezmění.


:: :: ::
SYSTÉM na USB disku /flesce pro RPi2 /RPi0w -->> #2


**/Poznámky:
Příkaz pro restart nebo vypnutí OS:
sudo restart -n
systemctl poweroff


Příkazy instalace X11 xserver (D.Pfister - vybrán xserver pro útlejší instalaci):
sudo apt install xserver-xorg -y
sudo apt install xinit -y
Následující je zatím nepotřebné:
sudo apt install x11-xserver-utils -y
sudo apt install blackbox -y
sudo apt install xterm -y
sudo apt install lightdm -y


Další použití Kodi vyžaduje další baličky: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=251645

Po prvním spuštění OS přichází dotaz na jméno a heslo uživatele. Pokud je přístup jen po síti bez monitoru je zde možnost uložit na první oddíl SD karty (FAT) soubor userconf nebo userconf.txt, který bude obsahovat jméno:zašifrované_heslo. Zašifrované heslo získáme pomocí
echo 'heslo' | openssl passwd -6 -stdin
Pro stávající uživatele tu je nástroj rename-user.
Kodi 20 -LibreELEC/LinuxMint/Win/Android -RPi4/3/2/ IntelPC/xMiStick4K -Router 1Gbit 2.4+5GHz
 
Citovat
#2
:: :: ::
SYSTÉM na USB disku /flešce pro RPi2 /RPi0w s instalací Kodi.
Účelem je větší životnost a schopnost vyšší rychlosti díky vlastnostem rozhraní a rychlejšímu USB disku /flešce.
...
Postup bude zahrnovat - podle předchozího příspěvku #1
- instalaci systému na SD kartu, spuštění a volby.
U instalace Kodi se musíme rozhodnout, jestli máme možnost připojit klávesnici případně HDMI-CEC, protože dálkové ovládání Kore se připojí až po první konfiguraci HTTP a řešení přes PuttySSH neznám. Budeme tedy klonovat bez nebo s Kodi.

Vytvoříme klon z SD karty na USB disk /flešku s totožným PARTUUID a shodným obsahem souboru cmdline.txt
Nepoužil jsem zcela nápovědu s chybami.
Výhodným postupem je pouhá změna identifikátoru PARTUUID karty SD.

SOFTWARE pro klonování spustíme pohodlně na PC - nelze vytvořit z většího disku na menším.
SD kartu budeme vkládat do čtečky karet.
Na Windows je vyzkoušený win32 Disc imager. Nejdříve vytvoří z SD karty soubor IMG. Z tohoto uloženého klonujeme systém na USB disk /flešku.
Pro klonování na Linuxu lze použít balenaEtcher, provede klonování v jediném kroku z SD na USB disk /flešku.


:: ::
Začnu tam, kdy se podařilo naklonovat instalovaný systém a nyní jste vložili do RPi kartu SD i USB disk a systém vpořádku nastartoval. Připojíme se PuttySSH k příkazovému řádku. Následně uvádím dvě ověřovací kontroly, které můžeme přeskočit přímo k akci.

Jako první uděláme kontrolu výpisu identifikátorů příkazem
sudo ls /dev/disk/by-partuuid
Výpis by měl obsahovat jen dva údaje, protože dvě a dvě partition mají shodné identifikátory.
Jen pro příklad asi tak: 2f1ce4b1-01 2f1ce4b1-02

Druhou kontrolou může být výpis příkazem
blkid
Výpis by měl obsahovat údaje všech partition, jak SD karty, tak USB disku,
včetně shodných PARTUUID=
Jen pro příklad asi tak:
/dev/mmcblk0p1: LABEL ... . ..PARTUUID="2f1ce4b1-01" ...
/dev/mmcblk0p2: LABEL ... . ..PARTUUID="2f1ce4b1-02" ...
/dev/sda1: LABEL ... . ..PARTUUID="2f1ce4b1-02" ...
/dev/sda2: LABEL ... . ..PARTUUID="2f1ce4b1-02" ...

----------------------------------------------
::
Nyní přijde jediná akční část, změnit identifikátor na SD kartě mmcblk0 příkazem fdisk - o obsah souboru cmdline.txt se nemusíme starat.
sudo fdisk /dev/mmcblk0
Spuštění se ohlásí uvítací formulí a nápovědou. Postupujeme klávesmi a potvrzujeme Enter:
x =vejdeme do expertního menu,
i =vejdeme do zadávání identifikátoru.
Ten musíme zahájit znaky 0x (nula a iks), pokračujeme osmi alfanumerickými znaky, potvrdíme Enter.
Jen pro příklad asi tak: 0x1ce4b12f
Pokračujeme klávesami a potvrzujeme Enter:
r =návrat do standardního menu,
w =zápis nového identifikátoru. (Lze místo toho zrušit klávesou q )
Obdržíme informaci o úspěšném zápisu nového identifikátoru.

Uděláme kontrolu výpisu identifikátorů známým příkazem
sudo ls /dev/disk/by-partuuid
Výpis by měl teď obsahovat čtyři údaje, protože identifikátory se liší.
Jen pro příklad asi tak: 2f1ce4b1-01 2f1ce4b1-02 1ce4b12f-01 1ce4b12f-02
Kontrolu příkazem blkid nemá smysl dělat před rebootem.

A to je vše, můžeme provést reboot a následné instalace do systému budou na USB disku /flešce.
SD kartu samozřejmě u RPi0w a RPi2 vyjmout nemůžeme, k zavedení systému je potřebná.
Kodi 20 -LibreELEC/LinuxMint/Win/Android -RPi4/3/2/ IntelPC/xMiStick4K -Router 1Gbit 2.4+5GHz
 
Citovat
#3
Ještě ukázka výstupu po rozšíření USB disku
z klonované velikosti systémové partition na maximum.
Provedené volbou v raspi-config: 6 - Advanced Options; A1 - Expand Filesystem.
(Bývalo. že starší verze Config uměly rozšiřovat filesystem jen na SD kartě.)
Zde z 7,2GB na 14,4GB..
Příkazy spuštěného scriptu nejsou zaznamenány.
   
Kodi 20 -LibreELEC/LinuxMint/Win/Android -RPi4/3/2/ IntelPC/xMiStick4K -Router 1Gbit 2.4+5GHz
 
Citovat
  


Přejít na fórum:


Prochází: 1 host(ů)