• Vítejte na XBMC-Kodi.cz
 • Česko-slovenská komunita fanoušků XBMC/Kodi
Vítejte návštevníku! Přihlášení Registrace


Hodnocení tématu:
 • 3 Hlas(ů) - 3 Průměr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Zálohování Kodi
#1
Velmi často můžeme zde na fóru, ale i jinde, číst nářky uživatelů, že poté, co jim zhavaroval disk nebo karta, přišli o všechna data Kodi, museli si vše znova nastavit, vč. instalace všech addon, atp. Je přitom zvláštní, že se nikdo příliš nezajímá o to, jak Kodi a zejména jeho data a nastavení zálohovat. Rozhodl jsme se tedy poskytnout několik klíčových informací, které mohou uživatelům pomoci. Kodi bohužel, až na výjimky, žádnou podporu pro zálohování nemá, ale to nevadí. Základní principy jsou velmi jednoduché.

Adresáře Kodi

Píše se o nich zde Adresáře a soubory Kodi - úvod. Z pohledu toho co a jak zálohovat je důležité si říci co adresáře obsahují. Klíčové z tohoto pohledu jsou adresáře Kodi a Home.

Kodi

Adresář, do kterého se instaluje Kodi. V principu je možné tento adresář zálohovat, ale vzhledem k tomu, že se Kodi do toho adresáře instaluje službami systému, bude lepší počítat s tím, že při ztrátě dat z něj nebo jeho poškození, bude jednodušší Kodi nově instalovat. Vždy, když se budeme bavit o zálohování a obnově, je třeba, pokud se chceme vrátit do stavu odpovídající nějaké záloze dat (viz dále), při reinstalaci Kodi použít tu samou verzi. Výjimky z toho pravidla existují, ale ty doporučuji používat pouze zkušeným uživatelům.

Pokud nejsou adresář Kodi nebo data v něm poškozené nějakou chybou HW, systému či zásahem uživatele, tak se jeho obsah nemění. Jinak řečeno, regulérně se změní pouze nějakou další instalací Kodi. Běh Kodi, instalace addons, využívání dalších funkcí (např. generace knihovny, atp.) do toho adresáře vůbec nezasahuje. Nechová-li se vám tedy Kodi podle vašeho očekávání a můžete-li vyloučit chybu HW, systému či nevhodný zásah uživatele do tohoto adresáře, není nutné Kodi přeinstalovávat (viz dále).

V případě, že Kodi přeinstalujeme, obsah tohoto adresáře se celý vymaže a poté se, rámci instalace celý obnoví. Instalace Kodi by, v případě, že instalujeme novou verzi, neměla zásadně zasáhnout do adresáře Home (viz dále).

U linuxového "distra", tedy LibreELEC a podobných. se instalace Kodi samozřejmě provádí trochu jinak. Kodi nelze instalovat do systému, ale instaluje se zásadně pouze s ním, resp. v jeho rámci. Jinak ale zůstává všechno, co bylo řečeno o adresáři Home výše, shodné.

Home

Adresář, ve kterém jsou umístěny data Kodi. Data Kodi je přitom velmi široký pojem. Spadá do něj:
 • data vlastní aplikace Kodi a všech jeho součástí
 • instalované addons (tedy jejich kód) a jejich data
Daty je myšleno:
 • nastavení Kodi
 • nastavení addons
 • data která produkuje Kodi a addons
 • databáze
 • cache
 • logy a reporty
Co je důležité, to je fakt, že chceme-li si vyzálohovat Kodi, má smysl hovořit především o zálohování tohoto adresáře. V něm je uloženo vše, co se v Kodi od doby jeho prvotní instalace na daném systému odehrálo. Ukázat si to můžeme na jednoduchém případě. Pokud Kodi zastavíte, obsah adresáře Home smažete, přesunete nebo si ho přejmenujete a Kodi znova spustíte, vytvoří si Home adresář a najede do stejného stavu, v jakém byl po prvotní instalaci. A pokud v této chvíli Kodi opět zastavíte, nově vytvořený Home smažete a ten starý přesunete nebo ho přejmenujete zpět, tak po spuštění vám Kodi najede do původního stavu. To tedy jasně ukazuje, v čem tkví záloha Kodi. V záloze adresáře Home. Tím je myslím řečeno vše podstatné.

.config a .cache

Tyto adresáře najdete pouze u populárních linuxových dister LibreLEEC (LE) a dalších. Já jsem před časem přešel z OpenELEC (OE) na LibreELEC a tak mám aktuální zkušenosti pouze z posledně jmenovaného. Vzhledem k tomu, až ale ostatní distra, OpenELEC, CoreELEC (CE) vychází ze společného základu, dá se předpokládat, že to u nich bude víceméně stejné.

Zálohujeme-li si u LE aktuální stav, znamená to zálohovat nejen datový adresář, ale i tyto dva adresáře, tedy .config a .cache. Dělá to osttaně i procedura zálohování, kterou v LE najdete v Nastavení > LibeELEC a která zkomprimuje do souboru se zálohou právě adresář .kodi (tedy Home), .config a .cache.

Co, jak a kdy tedy zálohovat

Z dříve uvedeného vyplývá, že zálohování může být závislé na typu instalace (systému). Obecně platí, že není třeba zálohovat adresář Kodi. Do něj se instaluje vlastní výkonný kód Kodi a jeho nativních addon a tak je lepší (či prakticky jedině možné) nechat to na funkci operačního systému.

Jakmile se vám ale Kodi po instalaci rozeběhne, začne si měnit obsah adresáře Home (případně i dalších adresářů (viz např. .config a .cache). Od toho okamžiku nastává čas, začít přemýšlet o zálohování.

Jak zálohovat?

V LibreELEC je to jednoduché, tam na to máte zvláštní addon LibreELEC, který vám vytvoří požadovanou zálohu sám a v takové podobě, že je možné ji kdykoli nahrát zpět. Jen si musíte dát pozor na kapacitu média u některých HW. Záloha se musí vždy provést na toto médium (do adresáře, který je v samba sdílení viditelný jako backup). Kompletní záloha může u delší dobu běžícího systému dosahovat až jednotek GB.

U ostatních instalací je zálohování věcí uživatele. žádné addon pro zálohování neexistují, na druhou stranu je ale záloha věcí velmi jednoduchou. Zálohuje se zásadně vždy adresář Home. Nemusí to být samozřejmě nutně záloha někam na externí médium nebo server. Zvláště u krátkodobých záloh (viz dále) úplně postačí vytvořit si v příslušném adresáři, kde je Home umístěný, jeho kopii a vhodně ji pojmenovat.

Kdy zálohovat?

Já osobně rozeznávám dva druhy záloh:
 • bezpečnostní,
 • pracovní.
Bezpečnostní záloha je určená pro ty případy, kdy dojde např. k poruše HW a dojde ke ztrátě dat. Pro ty případy se vyplatí provádět zálohu periodicky nebo "čas od času". Kritériem pro to je pouze vaše ochota akceptovat ztrátu nějaké části historie života Kodi.

Pracovní zálohu používám v případech, kdy s Kodi provádím činnosti, který mají nebo mohou mít zásadní vliv na obsah a strukturu dat v Home adresáři. Mezi ty první případy například patří instalace addon z nějakého obskurního repozitáře, pro druhý případ jsou typické upgrade addon nebo celého Kodi na vyšší verzi, v jejímž důsledku dojde k nevratné změně v obsahu a struktuře dat (například v databázích Kodi), nainstalují se jiné verze závislých addon, atp.

V případě LibreELEC, která jsou provozovaná na HW s externími kartami, je samozřejmě možné provádět zálohu nebo clon celé karty. To se vyplatí především jako forma bezpečnostní zálohy. Pro pracovní zálohy to asi není úplně nejšťastnější řešení. Má navíc jednu nevýhodu, do zálohy se nemůžete "podívat" případně si z ní zkopírovat nějakou relevantní část. V tomto ohledu jsou zálohy Home do komprimovaných souborů daleko flexibilnější.

Určitě někoho napadne, zda by bylo možné zálohování nějak zautomatizovat. Samozřejmě je vždy možné využit zálohování pomocí aplikací daných operačních systémů. V LibreELEC sice existuje stejnojmenný addon, a teoreticky by bylo možné jeho automatické spuštění, ale řešit se to dá daleko jednodušeji. Já na to používám jednoduchý script, který mi vytvoří zálohu shodnou se zálohou, kterou by jinak vytvořil výše uvedený addon. Spuštění scriptu, s případnými akcemi před a po provedení zálohy, v definované čase, to je pak už pro každého zkušenějšího uživatele hračkou. podobný script se dá samozřejmě vytvořit i pro jiné typy instalací.

Záloha addon

Bezpečnostní zálohu adddon nemá smysl provádět samostatně. V tomto případě je lepší vždy zálohovat jako součást celého Home. Hovoříme-li tedy o záloze addon, pak většinou vždy jako o záloze pracovní. I tady je ale vždy přemýšlet o smyslu takové zálohy. Až na výjimky je záloha addon používaná pouze v souvislosti s nějakými nestandardními postupy a není tedy určená pro běžné uživatele. Ze dvou důvodů. Tím první je to, že chceme-li využít zálohu addon musíme velice dobře vědět, jaké závislosti daný addon v Kodi má. A to nejenom na další addon, ale také na data, která adodn produkuje nebo využívá a která nutně nemusí být uloženy pouze v příslušném adresáři. Data addon jsou ukládána standardně v jeho datovém adresáři, což je home://userdata/addon_data/<adresář_addon>.

Obsah adresáře addom se liší případ o případu, většinou v tomto adresáři najdete soubor settings.xml, což je soubor, do kterého addon ukládá své nastavení. Některé addon pak do tohoto adresáře ukládají data, která produkují, případně další data, která jsou pro daný addon specifická.

Podobně jako u celého home adresáře, platí, že pokud tento adresář nebo jeho celý obsah smažete, dostane se addon do stavu, jako by byl právě instalován. Při svém spuštění si pak vytvoří soubory, které potřebuje, včetně souboru settings.xml. Nastavení, které do něj uloží pak odpovídá default nastavení addon.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, k čemu pracovní zálohu datového adresáře můžete využít. V první řadě k tomu, že si uložíte aktuální stav a nastavení addon před tím, než například nainstalujete jeho novou verzi. Ta si samozřejmě obsah datového adresáře může zásadně upravit a pokud byste se chtěli vrátit k předchozí verzi, nebude to již možné. Máte-li ale zálohu datového adresáře před instalací nové verze, stačí nainstalovat předchozí verzi a do datového adresáře vrátit předchozí obsah uložený v záloze. Ale jak už bylo uvedeno výše, tento postup je určený pouze zkušeným uživatelům. Kdo si není jistý, tomu před takovou operací, alespoň poprvé, doporučuji provést ještě zálohu celého home adresáře.

V instalací Kodi typu LibreELEC (LE) a dalších (OE, CE, ...) jsou k dispozici addon, které vlastně nejsou klasickými addon. Využívají sice princip addon Kodi, zejména nástroje pro jejich instalaci a také nastavení parametrů, ale nemají standardní formu Kodi addon, tedy programů psaných v kódu jazyka python. Mezi takové addon patří například Tvheadend, WebGrab++, a celá řada dalších. V jiných (klasických) typech instalací, např. Linux nebo Windows, takové addon nenajdete, většinou si ale aplikace, které jejich funkce realizují, můžete nainstalovat jako aplikace přímo v systému. U takovýchto addon je třeba v případě zálohování postupovat zásadně individuálně. Pokusím se v dalším textu některé takové individuální postupy popsat.

Záloha addon Tvheadend v LibreELEC

Někdo se možná pozastaví nad tím, proč se zmiňuji právě jen o záloze addon Tvheadend v LibreELEC. Má to několik důvodů. První je ten, že jde o addon, který patří k několika málo podobných, které nejsou addon v klasickém slova smyslu (viz přecchozí odstavec v tématu Zálohování addon). Druhá, a podstatnější, že Tvheadend server kromě modifikace dat ve svém datovém adresáři, modifikuje/vytváří i data, která jsou většinou umístěna mimo datový adresář Kodi. Mám samozřejmě na mysli nahrávky.

Pokud se vrátíte k nějakému zálohovanému stavu Kodi, změny, které jste od této poslední zálohy provedli nebo byly provedeny automaticky, přijdete. Část z nich se do aktuálního stavu dostane/může dostat samo (například aktualizace knihovny), část musíte provést ručně, ale o pár z nich přijdete. Jednou takovou změnou jsou nahrávky Tvheadend (viz záložka DVR). Paradoxní je, že vlastní nahrávky, pokud je máte uloženy mimo datový adresář Kodi (což tak většinou bývá) sice stále fyzicky existují, ale odkaz na ně, který si Tvhedaned ukládá do svého datového adresáře, ne. Dá se tomu samozřejmě předejít. Pokud je přechod na předchozí zálohu řízený, tzn. děláte to z vlastního rozhodnutí, stačí si provést zálohu příslušných dat v Tvheadend předem a pak, po obnovení Kodi ze zálohy, tato data do datového adresáře vrátit. Pro případy spontánní potřeby obnovení zálohy (po havárii a podobných událostech) je vhodné zálohu těchto dat provádět automaticky. Já osobně k tomu používám jednoduchý script, který mi data ukládá 1x denně na stejné místo, kam se ukládají vlastní nahrávky. Uložená data pak, v případě potřeby, vracím po obnovení zálohy ručně. Je možné uvažuvat o scriptu, který by se spustil po každém ukončení každé nahrávky, ale to už je o něco složitější.

O jaká data jde? Jsou to vesměs data uložená v adresáři dvr, tedy home://userdata/addon_data/service.tvheadend42/dvr/. Smysl ukládat mají data v adresáři:
 • autorec - v adresáři jsou uložena data Časovačů (viz záložka Auto-rekordér a Časové rekordéry)
 • log - v adresáři jsou uložena data všech dalších záznamů (viz záložky Budoucí/současné záznamy, Ukončené záznamy, Nezdařené záznamy a Removed recordings)
Uvedená metoda zálohy není úplně bez problémů. Pokud v okamžiku zálohy běží nějaká nahrávání, pak je uloženo ve stavu "běžící nahrávání", což není úplně ideální. Po obnovení ze zálohy pak může být zařazena do záložky Nezdařené záznamy, odkud je ale možné ji přes GUI Tvheadend dostat (viz funkce Přesunout do ukončených).

Pro další pokračování počítám s tématy:
Záloha dat addon Stream-Cinema
 
Citovat
#2
Osobne si zalohuji celou kartu v pc jako img soubor a pri problemu ji obnovim.
 
Citovat
#3
Do 1. postu jsem doplnil další informace.
 
Citovat
#4
Do 1. postu jsem doplnil další informace, tentokrát o zálohování addon.
 
Citovat
#5
Do 1. postu jsem doplnil další informace, tentokrát o zálohování addon Tvheadend v LibreELEC. Je určeno těm, kteří používají addon Tvheadend serveru, ale své si v něm najdou i ti, kteří Tvheadend provozují mimo Kodi, respektive distro LibreELEC a jemu podobná.
 
Citovat
#6
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli máte nějaké řešení pro zálohu kodi na IOS.
 
Citovat
#7
@radost Já osobně s Kodi na IOS zkušenosti nemám, ale jak bylo napsáno, měla by být vždy možnost vyzálohovat si celý adresář HOME, viz Adresáře a soubory Kodi - úvod.
 
Citovat
#8
Není pravda, že addony na zálohu nejsou, minimálně jeden existuje - v offi repozitáři Kodi je addon "Backup", koukněte na něj... Mělo by to jít použít tam, kde nemám přístup k filesystému (iOS, tvOS).

Nicméně jsem to zkoušel pro přenos nastavení mezi dvěmi AppleTV a nefungovalo to (databáze se obnovily, soubory ne), ten addon si asi pamatuje celou souborovou cestu a když je to ve druhém zařízení jinde, tak se to neobnoví :/ Ale na normální zálohu by to mohlo stačit..
 
Citovat
#9
Docela bz mě zajímalo, kam se ukládají informace o shlédnutích/rozkoukaných filmech či dílech seriálů. Myslím tím to zatržítko.
 
Citovat
#10
Do databázy MyVideos116.db
V prípade androidu je cesta:
/storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata/Database/MyVideos116.db

X92.. X96 max.. T95Z plus.. M8s plus..
 
Citovat
#11
Děkuji, problém je v tom, že přecházím z Libreelec na Coreelec. Myslíš, že lze prostě tuto databázi vzít a nakopírovat do nové mašiny? Také proto, že v Libreelec má databáze název "MyVideos107.db"
 
Citovat
#12
No tak to žiaľ netuším, ale teoreticky by sa mali databázy zhodovať. Na tvojom mieste by som zálohoval celý kodi priečinok a v prípade potreby by som sa mal čoho chytiť

X92.. X96 max.. T95Z plus.. M8s plus..
 
Citovat
#13
Ja dnes budu prechazet z RPi2 na OdroidC2 ale libreelec ve stejne verzi. Myslite ze pujde obnovit data? Je to holt jine zelezo. Kdyztak dam vedet.
 
Citovat
#14
Ako vymazať zálohu? Mám ich tam už dosť a tie staré by som chcel zmazať. Ďakujem
 
Citovat
#15
@marekm.: Klasicky označit požadovaný soubor a vymazat. To nefunguje?
Předpokládám, že víš, kde jemáš umístěné, když píšeš, že jich tam máš dost. Neuvádíš totiž, na čem Kodi provozuješ.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#16
Snazim se pred reinstalem systemu zazalohovat nastaveni, (Nastaveni-LibreElec-System). Tam je uvedeno, ze zaloha bude ve storage/backup. Tyhle adresare ale nikde nevidim ani v NASu ani na SD karte co je v maline. Co delam blbe?
 
Citovat
#17
@Furat: Na NB (PC) si nainstaluj WinSCP, připoj se na RPi a tam si podadresář Backup najdeš v adresáři Storage. V RPi musíš mít samozřejmě povoleno SSH. Po provedení zálohy si to zkopíruješ třeba do NB (PC) a pak to stejnou cestou zase vrátíš. Ale jak jsem ti napsal v jiném vlákně, raději na novou kartu postav všechno znovu. Vyhneš se případné chybě, kterou jsi zazálohoval.

Podobně si jako zdroj můžeš ve Správci souborů adresář Backup přidat a po zazálohování ho nakopírovat třeba na USB.
X96max plus 4/32 + CE 21 + skin Confluence SCC / TV Samsung QE55Q6FNA
X96max plus 4/32 + CE 20.5 + skin Confluence SCC

AVR Denon 1600H / Dali Spektor 5.1
Win10pro + Kodi19.5
NAS Synology 215j 3TB Raid1
Router Turris 1.1
 
Citovat
#18
@jkmh: Nainstaloval jsem nove Kodi + LibreELEC-RPi2.arm-9.2.6 na jinou kartu a zkusil to. Funguje to, respektive cas/datum je OK, ale ovladani ovladacem od TV nejde i nadale. Tady podezrivam HDMI kabel, zkusim vsechny vstupy na TV. Me by to osobne nevadilo, ale TV+MMC pouzivaji i deti a ovladat to pres telefon je vcelku opruz.
Zatim jsem tam tedy vratil puvodni kartu, aktivoval SSH. Lze k pripojeni pouzit Total commander a FTP nebo je nutne instalovat ten WinSCP?
Nainstaloval jsem WinSCP, ale jak se spojit s malinou nevim...
 
Citovat
#19
@Furat: Total Commander jde pro SSH použít, ale tuším, že musí mít nainstalovaný odpovídající plugin, neumí to přímo.
Jak se spojit s LibreElec přes SSH je vysvětleno zde. Ve WinSCP se musí zvolit nové spojení, zadat IP adresu nebo doménové jméno přístroje s KODI a zadat uživatelské jméno a heslo.
 
Citovat
#20
→ Jak nakopírovat data přes Sambu
S905X 2/3 → CE 20 \ RPi4 → LE 19 \ HTPCLE 18 \ NAS Synology DS212J/DS220+ \ Vero 4K+ → OSMC 19
 
Citovat
  


Přejít na fórum:


Prochází: 1 host(ů)