• Vítejte na XBMC-Kodi.cz
 • Česko-slovenská komunita fanoušků XBMC/Kodi
Vítejte návštevníku! Přihlášení Registrace


Hodnocení tématu:
 • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
YT Live v Tvheadend
#1
Po několika pokusech a testech jsme připravil jednoduché řešení, které dostane Live 24/7 vysílání z Youtube do Tvheadend. Vyšel jsme z mého obecného řešení, které je popsané zde a připravil sadu scriptů, které těm, kdo mají alespoň základní znalosti v jejich používání a také samozřejmě rozumí problematice příjmu IPTV/OTT v Tvheadend, pomohou. Neočekávejte řešení "out of box", ale pro průměrně zkušeného laika, který umí pracovat s Tvheadend, by neměl být problém si po pár minutách, či desítkách minut, vysílání z Youtube pustit na jakémkoliv funkčním klientovi Tvheadend. Tedy i v Kodi, v části Live TV & PVR.

Toto řešení je s ohledem na obecné řešení (viz odkaz výše) typu onthefly, doplněné použitím cache.

Východiska a stručný popis řešení

Řešení je postavené na použití aplikace youtube-dl, která nedělá nic jiného, než že pro zadanou Youtube adresu v obvyklém tvaru, např. pro populární NASA Live: Official Stream of NASA TV je to adresa https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg, vytvoří standardní adresu streamu, kterou je možné použít například v libovolném přehrávači jako je VLC, a tím pádem tedy i v Tvheadend. Nejde přitom o žádnou pirátskou aplikaci. Gooogle toto řešení podporuje, ovšem pouze při splnění jistých podmínek. Jednou z nich, a pro toto řešení klíčovou, že vytvořená adresa streamu má omezenou časovou platnost (konkrétně jsou to nyní 4 hodiny). Vidět je to na příkladu takto vytvořené adresy streamu po výše uvené vysílání NASA TV.

Kód:
https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/hls_playlist/expire/1565455688/ei/56BOXbeVO9PV7gOG1Z_YDg/ip/xx.xx.xx.xx/id/21X5lGlDOfg.1/itag/300/source/yt_live_broadcast/requiressl/yes/ratebypass/yes/live/1/goi/160/sgoap/gir%3Dyes%3Bitag%3D140/sgovp/gir%3Dyes%3Bitag%3D298/hls_chunk_host/r5---sn-2gb7sn7r.googlevideo.com/playlist_type/DVR/initcwndbps/11940/mm/44/mn/sn-2gb7sn7r/ms/lva/mv/m/mvi/4/pl/20/dover/11/keepalive/yes/mt/1565433975/disable_polymer/true/sparams/expire,ei,ip,id,itag,source,requiressl,ratebypass,live,goi,sgoap,sgovp,playlist_type/sig/ALgxI2wwRQIgSK136jHuGlJwMVnde4o8GfIxmZ-EaMtigwvzbPgjxcsCIQDLXhms3D0Pv-TpTUwa3iIGogYl0_Jltf946KbJpcAmMw%3D%3D/lsparams/hls_chunk_host,initcwndbps,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AHylml4wRAIgAK5tK3FGKBrB6b-KGDNGvs_9IGznJiFFeU8rmZrx6f8CIB48RIQdDJWmlHkfx32znEhBoApkYiriSwohKJBexY6O/playlist/index.m3u8

Jak je vidět už obsahu, je adresa streamu adresou manifestu HLS. V adrese můžeme vidět část .../expire/1565455688/..., která obsahuje časový údaj udávající čas, do kterého je tato adresa platná, a tedy i stream na který odkazuje dostupný.

Aplikace youtube-dl

Ne všechny Linux systémy mají aplikace youtube-dl instalovanou defaultně (spíš ne, než ano). A některé systémy, na kterých běží Kodi (LibreELEC, OpenELEC, ...) ani tuto aplikace instalovat nemohou. Ale není v tom žádný problém, stačí se řídit pokyny v https://ytdl-org.github.io/youtube-dl/download.html. V případě, nebudete-li aplikaci instalovat ale stahovat, musíte si vybrat adresář, do kterého ji umístíte a absolutní cestu k tomuto adresáři si poznamenat. Budete ji ještě potřebovat.

Playlist

Řešení je opřené o existenci playlistu, ve kterém jsou definované kanály a související parametry (název služby, název kanálu, atd.) tak, jak je chceme vidět v Tvheadend, a také o to, že playlist obsahuje relaci definovaných kanálů k Live TV vysílání v Youtube. Takový řádek playlistu může vypadat například takto:

Kód:
#EXTINF:-1,NASA TV
pipe:///storage/.kodi/media/playlist/youtube.live/streamer.sh nasatv 21X5lGlDOfg

Jde o klasickou formu playlistu pro Tvheadend, ve kterém je použita metoda pipe:// tedy volání aplikace/scriptu, který pak do Tvheadend vrací vlastní data streamu. Playlist se v tomto případě vytváří samozřejmě ručně a každý si do něj může vložit to, co ho z nabídky Live TV Youtube zajímá, stejně jako si každý může řádky uvozené #EXTINF doplnit dalšími parametry podle toho, jakým způsobem Tvheadend využívá a provozuje. Co je s ohledem na popisované řešení nejdůležitější, to je obsah řádků uvozených pipe://, které obsahují (vysvětluji pro jeden kanál v playlistu, tedy NASA TV):
 1. pipe:// - identifikace, že Tvheadend má spustit aplikaci/script
 2. /storage/.kodi/media/playlist/youtube.live/streamer.sh - aplikace/script, v toto případě tedy sh script, streamer.sh, který je umístěný v adresáři /storage/.kodi/media/playlist/youtube.live/ *)
 3. nasatv - 1. parametr scriptu, název služby, pod kterou bude příjem tohoto streamu v Tvheadend identifikován/registrován. protože je název služby zároveň využit jako jméno souboru v cachce, je třeba, aby pro název služby byly využity (ideálně) znaky [a..z] a [0..9]
 4. 21X5lGlDOfg - 2. parametr scriptu, identifikátor Youtube, je to poslední část adresy v Youtube, pro NASA TV tedy poslední část adresy https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg
*) Uvedl jsem zde adresář, který používám já. Může tu být samozřejmě uveden jakýkoliv adresář, který si pro umístění dat a scriptů tohoto řešení vyberete (bude se o tom psát později). Jen musíte pamatovat na to, že cesta k adresáři musí být v playlistu zadaná vždy jako absolutní!

Je bezpodmínečně nutné zachovat standardní tvar playlistu! To znamená, 1. řádek #EXTM3U a pak každý sudý řádek #EXTINF... a každý lichý řádek pipe://... Možná, že si Tvheadend poradí i s méně standardním zápisem playlistu, ale script refresh.sh, který playlist čte, ne.

Streamer

Streamer ve finále obsahuje volání ffmpeg, kterému předá adresu streamu. Tu získává dvěma způsoby:
 1. načtením uložené adresy streamu z cache
 2. převodem Youtube adresy na adresu streamu pomocí aplikace youtube-dl
Při první způsobu se z názvu služby sestaví adresa cache souboru který, existuje-li, obsahuje odloženou adresu streamu. Pokud neexistuje nebo pokud odložená adresa streamu již není platná, pokračuje se druhým způsobem a při něm sestaví youtube adresu a převede ji na adresu streamu. Současně adresu streamu uloží do cache.

Jistou komplikací je to, že převod youtube adresa na adresu streamu trvá poměrně dlouho (řádově několik vteřin). Dojde-li k přepnutí kanálu po ukončení platnosti jeho adresy streamu, bude prodleva přepnutí o dobu převodu prodloužena. Proto je řešení ještě doplněno o funkci refresh, která asynchronně, v předepsané periodě (4 hodiny, což je právě doba platnosti adresy streamu), obnoví v cache všechny adresy streamu.

Refresh

Script, který provádí jednorázovou obnovu adres streamů. Čte playlist a podle něj aktualizuje obsah souborů cache. Předpokládá se, že tento script bude spouštěn při každém startu systému a pak každé 4 hodiny. Tímto způsobem bude zajištěno, že adresa streamu bude vždy platná a nebude tedy třeba, aby byla její obnova prováděna ve scriptu streamer.sh. Spouštění refresh.sh scriptu si musí každý zařídit sám a využít k tomu funkce svého systému (cron, systemd, ...).

Známé chyby a problémy aneb co ještě není 100% a ToDo
 • trochu ještě tápu v nastavení kvality streamů. Zatím používám všude kvalitu best, ale nejsem si 100% jistý, zda to bude fungovat vždy a za všech okolností. Případná zjištění uvedu v tomto tématu a případně vytvořím nové verze scriptu. Ve hře je i varianta, že by parametr kvality byl jako třetí parametr streamer.sh a mohl se individuálně zadávat pro jednotlivé kanály, na to tohle řešení je ale ještě čas...
 • v některých případech, například po vytvoření/scanování kanálu v Tvheadend, se při prvním spuštění v Kodi nezobrazí video. Stačí v té chvíli v Kodi vypnout a znova zapnout přehrávání a vše se spraví. To je známý problém, ale mně se ho zatím nikde nepodařilo úplně eliminovat. [NEW] Ukázalo se, že toto chování je důsledkem bugu v Tvheadend, píši o tom zde.
 • script streamer.sh provádí kontrolu platnosti adresy streamu. Je k tomu použita analýza pomocí regulárních výrazů. při realizaci jsem narazil na dva způsoby toho, tak je platnost adresy uvedena. Je však možné, že existují ještě nějaké další (když existují dva, proč by nemohly být tři nebo dokonce více...). V takovém případě nebude obnova platnosti kterou provádí streamer fungovat. Jsem samozřejmě připravený, pokud se něco takového stane, tam další způsoby analýzy doplnit. Jinou variantou bude pak možnost pro jednotlivé streamy tuto kontrolu potlačit. To ale budu řešit až když to bude aktuální.
 • EPG jsem neřešil. Celkem z pochopitelných důvodů. V drtivé většině případů ani Live TV v Youtube žádné EPG nemá a ani ho nikdo nevytváří. Já osobně mám nástroj, kterému říkám fakeepg, kterým dokáže vytvářet týdenní EPG na základě statického, ručně vytvořeného popisu. Tak se snad někdy odhodlám k tomu ho nějak využít i pro tento případ...

Postup instalace:

Celé řešení jsou vlastně pouze dva soubory, streamer.sh a referesh.sh, které si můžete stáhnout níže jako zip soubor. Třetí soubor, playlist.m3u8, si musíte ručně vytvořit sami, případně můžete použít (po jeho editaci) vzor z následujícího postu.
 1. vytvoření adresáře - poznamenejte si jeho absolutní cestu v systému - budete ji potřebovat
 2. vytvoření playlistu - nezapomeňte, že ve volání streamer.sh (pipe:///.../streamer.sh) musíte uvést absolutní cestu k adresáři (viz předchozí bod)
 3. rozbalení zip souboru s instalací do vašeho adresáře
 4. editace parametrů ve scriptech streamer.sh a refresh.sh - opět se zde využije poznamenaná absolutní cesta adresáře, ale také adresářů ve kterých lze najít aplikaci youtube-dl nebo ffmpeg (pokud nejsou standardně instalovány)
 5. nastavení příznaku spustitelných souborů pro streamer.sh a refresh.sh
 6. Ruční spuštění refresh.sh, při kterém se do cache uloží adresy streamů a scanování bude probíhat rychleji a s menšími porblémy (viz dále)
 7. nastavení a související kroky v Tvheadend, doporučuji nastavit parametr sítě Maximální počet vstupních streamů: na nějakou rozumnou hodnotu, např. 4. Zaručí to scanování s minimem problémů.
 8. nastavení periodického spouštění refresh.sh (cron, systemd, ...)

Aktuální verze ke stažení:
[attachment=5497]
 
Citovat
#2
V tomto příspěvku byste měli nalézt aktualizovaný playlist, obsahující všechna dosud známá 24/7 Live TV Youtube vysílání. Předpokládám, že jeho obsah bude postupně narůstat. Mně osobně zajímají zejména zahraniční zpravodajské stanice, kterých je většina a pak pár dalších kanálů, NASA, příroda (livecam ze záchranných stanic zvířat a ptáků, pohled do čapího hnízda). Další jsou už určené spíše jen pro testování 'relaxační pásma, live citycam, atp.). Většinou se jedná o FHD nebo HD přenosy, 30 a 60 FPS.

Ozval se už také první přispěvatel @petulko11 a přidal zajímavé kanály zahraničních zpravodajství. Kanály Shuffle Dance od @ericek74. Nevím, jestli to dál evidovat, uvidím jak to bude přibývat a zda to má smysl. Konec konců si to každý nakonec může najít v jednotlivých příspěvcích v tématu. Takže zatím díky za vaše příspěvky. Já jsme přidal další kanály NASA, ty se ale dost překrývají, často jeden pořad běží postupně i na dalších kanálech.

Nezapomeňte, že v níže uvedeném playlistu je uvedena symbolická cesta /<path>/ k adresáři, ve které je umístěný soubor streamer.sh. Pokud si budete chtít obsah playlistu okopírovat, musíte před jeho použitím tuto adresu editovat tak, aby odpovídala vašemu umístění, tedy místo /<path>/ vložit vaši skutečnou absolutní cestu, například tedy /storage/.kodi/media/playlist/youtube.live/. Tohle je s libovolným textovým editorem hračka.

Je také samozřejmě možné doplnit sudé řádky playlistu (začínající #EXTINF) známými parametry, které umožní do Tvheadend přenést další údaje. V tomto případě se tedy s playlistem pracuje jako s jakýmkoliv jiným, které se používají v Tvheadend.

playlist.m3u8
Kód:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,NASA TV
pipe:///<path>/streamer.sh nasatv 21X5lGlDOfg
#EXTINF:-1,NASA Live Earth from Space
pipe:///<path>/streamer.sh nasaliveearthfromspace 4993sBLAzGA
#EXTINF:-1,NASA Live Official Stream
pipe:///<path>/streamer.sh nasaliveofficialstream nA9UZF-SZoQ
#EXTINF:-1,NASA Live Earth Views
pipe:///<path>/streamer.sh nasaliveearthviews tvlGSapL6NQ
#EXTINF:-1,Sky News
pipe:///<path>/streamer.sh skynews siyW0GOBtbo
#EXTINF:-1,TRT World
pipe:///<path>/streamer.sh trtword CV5Fooi8YJA
#EXTINF:-1,Russia Today
pipe:///<path>/streamer.sh russiatoday IFAcqaNzNSc
#EXTINF:-1,Al Jazeera English
pipe:///<path>/streamer.sh aljazeeraenglish jL8uDJJBjMA
#EXTINF:-1,CNA
pipe:///<path>/streamer.sh cna JvZVnBn6zEI
#EXTINF:-1,ABC News
pipe:///<path>/streamer.sh abcnews kwxtkBcayK8
#EXTINF:-1,Bloomberg Global News
pipe:///<path>/streamer.sh bloombergglogalnews dp8PhLsUcFE
#EXTINF:-1,France 24 English
pipe:///<path>/streamer.sh france24english Af_7Gyfp8qI
#EXTINF:-1,Россия 24
pipe:///<path>/streamer.sh russia24tv 8T9SFZDP60Q
#EXTINF:-1,Пятый канал live
pipe:///<path>/streamer.sh piatyj NzLwtZGtHEc
#EXTINF:-1,НТВ
pipe:///<path>/streamer.sh ntvlive XWwW1l_Ciwk
#EXTINF:-1,DW News Livestream
pipe:///<path>/streamer.sh dwnews NvqKZHpKs-g
#EXTINF:-1,DW - Deutsche Welle Live TV
pipe:///<path>/streamer.sh dwdeutch KTJXlMnA1c0
#EXTINF:-1,Euronews English Live
pipe:///<path>/streamer.sh euronews M2MueMyzZBY
#EXTINF:-1,CNN Vina
pipe:///<path>/streamer.sh cnnvina egJTwuJ8ANc
#EXTINF:-1,Channels TV Nigeria
pipe:///<path>/streamer.sh channelstvnigeria 20NqRnLWLEo
#EXTINF:-1,Fashion TV Live
pipe:///<path>/streamer.sh fashiontvlive _h7-0gCc_Hw
#EXTINF:-1,The Good Life Radio
pipe:///<path>/streamer.sh thegoodliferadio taD9hqwCb1o
#EXTINF:-1,Space Ambient Music
pipe:///<path>/streamer.sh spaceambientmusic tNkZsRW7h2c
#EXTINF:-1,Dance Music Radio Live Stream
pipe:///<path>/streamer.sh dancemusicradiolivestream 3B30j59DpN0
#EXTINF:-1,Danceshuffle
pipe:///<path>/streamer.sh danceshuffle UX1cdPqW5M8&feature=youtu.be
#EXTINF:-1,Danceshuffle2
pipe:///<path>/streamer.sh danceshuffle2 FWCCwU35fb8&feature=youtu.be
#EXTINF:-1,Houston Texas
pipe:///<path>/streamer.sh houston ldl9whGFtHo
#EXTINF:-1,Venice Rialto
pipe:///<path>/streamer.sh venice BPXtn15_9qo
#EXTINF:-1,ZS Makov
pipe:///<path>/streamer.sh zsmakov rd2P87p6SZI
#EXTINF:-1,Bohuslavice
pipe:///<path>/streamer.sh bohuslavice Z1HXjZRk1_A
#EXTINF:-1,Hagefuglene
pipe:///<path>/streamer.sh hagefuglene aO77scV33Ho
#EXTINF:-1,TV Noise
pipe:///<path>/streamer.sh tvnoise fA7GZsJGYBg
 
Citovat
#3
První veřejná verze řešení YT Live TV v Tvheadend je k dispozici v 1. příspěvku.
 
Citovat
#4
Výše jsem uvedl, že pro periodické spuštění scriptu refresh.sh doporučuji cron nebo systemd. S cronem je to jednoduché, jeho použit je triviální a notoricky známé. Ale jak jsem zjistil, jsou s ním potíže v distrech jako je LibreELEC nebo OpenELEC. Já používám LibreELEC a je to v podstatě sázka do loterie. Některé aplikace zadané v crontab se mi spustí tak jak potřebuji, jiné ne. Už si s tím hraji delší dobu a protože nejsem zkušený uživatel Linux, čerpám hlavně z informací na internetu. V jednom článku jsem se dočetl (bohužel jsme si neodložil odkaz na něj a v historii ho nemohu najít), že pokud je v nějakém Linux systému systemd, že se nedoporučuje cron používat. Že s tím "mohou být jenom problémy". Má někdo podobné zkušenosti a může případně poradit?

Jinak, abych obešel používání nevyzpytatelného cron v LibreELEC, začal jsem pro periodické spouštění skriptů používat systemd. Nechtělo se mi to celé studovat a tak jsem šel cestou nejmenšího odporu a spuštění definuji pomocí aplikace systemd-run, kterou s patřičnými parametry spouštím při startu LibreELEC. Příkazy pro spuštění systemd-run s parametry --on-active a --on-calendar jsem tedy umístil do autostart.sh. Je po problémech a vše funguje jak potřebuji.
 
Citovat
#5
zaujimave riešenie... klobúk dole
včera som sa s tým kus zabával ... podľa tvojho návodu som to rozbehal v pohode... (ubuntu 18.04)
U mňa to dosť dlho trvá kým kanál nabehne po prvom prepnutí na daný kanál.....
Opakované prepnutia sú už okej
A druhý problém je že mi TV Headent odmieta naskenovať všetky kanály z playlistu....
Mám v ňom 20 kanálov - po prvom skenovaní našiel 4 a po opakovaných asi 20 skenovaniach ich mám primapovaných 9.
Nezaznamenal si tento problém?

Pripájam ďalšie live tv....

Kód:
#EXTINF:-1,Россия 24
pipe:///home/kodi/youtube.live/streamer.sh russia24tv 8T9SFZDP60Q
#EXTINF:-1,Пятый канал live
pipe:///home/kodi/youtube.live/streamer.sh piatyj NzLwtZGtHEc
#EXTINF:-1,НТВ
pipe:///home/kodi/youtube.live/streamer.sh ntvlive XWwW1l_Ciwk
#EXTINF:-1,DW News Livestream
pipe:///home/kodi/youtube.live/streamer.sh dwnews NvqKZHpKs-g
#EXTINF:-1,DW - Deutsche Welle Live TV
pipe:///home/kodi/youtube.live/streamer.sh dwdeutch KTJXlMnA1c0
#EXTINF:-1,Euronews English Live
pipe:///home/kodi/youtube.live/streamer.sh euronews M2MueMyzZBY
 
Citovat
#6
@petulko11 No, to jsem rád, že jsem to nedělal nadarmo, že to taky někdo další bude používat. 6

To neoskenování bude patrně důsledek toho, že před skenováním ještě nejsou do cache načtené ty adresy streamů, takže se při každém skenování kanálu pouští youtube-dl a než Tvheadend dostane adresu, tak to spadne na timeout při skenování. Ale nejsem si jistý, asi bych musel vidět log Tvheadend. Asi by ale stačilo si před prvním skenováním ručně pustit refresh.sh, ten tam ty adresy načte a pak už by to scanování mělo frčet rychleji. Měl bych to dát do popisu. Pak tam, asi ani nebude ta prodleva při prvním přepnutí. Kdyby ani to nepomohlo, tak pak omezit počet současně přehrávaných streamů v nastavení sítě. 

Jinak ideální je, pokud tím periodickým spouštěním refresh.sh scriptu budeš udržovat trvale platnost adres streamů. Pak by nikdy k tomu, že se ta adresa bude generovat při přepnutí kanálu, nikdy nemělo dojít.

Za ten playlist díky. Uložím ty kanály ho do příslušného postu, aby to bylo na jednom místě.
 
Citovat
#7
Na základě zkušeností @petulka11 jsme v 1. příspěvku doplnil popisy instalace a také doplnil playlist o další kanály i další stručné informace.
 
Citovat
#8
@Client dobre si to vymyslel.dcerunka ma radost,ze uz nemusi prepinat na yt a vyhledavat a ma to v seznamu tv,
ted nam tady skace po byte

#EXTINF:-1,Danceshuffle2
pipe:///<path>/streamer.sh Danceshuffle2 FWCCwU35fb8&feature=youtu.be

#EXTINF:-1,Danceshuffle
pipe:///<path>/streamer.sh Danceshuffle UX1cdPqW5M8&feature=youtu.be

dik
Rpi3-raspios-tvh+hyperion  ,  Kiii pro-Coreelec 9.2.8-tvh+sat (testy),  Ugoos X3 Pro dualboot ATV/CoreElec
 
Citovat
#9
@ericek74 Poslal jsem známému nový YT playlist, kam jsem přihodil i tvé dva kanály. A druhý den mi volá. "Taky jsi mě mohl upozornit! Přijdu večer z práce, dům se třese, manželka v kuchyní mokrej hadr na hlavě a vyčítavý pohled v očích, v obýváku jak po uragánu, naše dvě holky před televizí, tam přes Kodi puštěný Danceshuffle, volume na max a duc, duc duc... Jo a ještě na mě v tom kraválu řvou, že teď budou chodit tancovat sem, na tý 4K TV a přes velký repro to je docela jinej zážitek než u nich v pokoji. Tak díky!" 1
 
Citovat
#10
Víceméně sporadicky pokračuji v dalším vylepšování a úpravách. Včera jsem si, kromě jiného, vyzkoušel jistou modifikaci fungování. U Automatic network, do které zadávám adresu playlistu, jsem si vypnul Skip startup scan: a naopak zapnul Vyhledávání muxů při nečinnosti: a mohl tak zrušit spouštění refresh.sh po startu a v periodách 4 hodiny. Funguje to dobře, pokud se tedy smíříte s tím, že se prakticky neustále scanují kanály. Vzhledem k tomu, že scanování probíhá na velmi nízké prioritě, tak je to celkem snesitelné. Pokud by tedy někomu vadila nutnost spouštění scriptu refresh.sh, může použít tento způsob fungování.
 
Citovat
#11
mne to zatial funguje s refresh.sh tak ako má... Zadal som si do crontabu spustenie 60s po štarte a potom každé 4h...
Aj spomínané problémy v mojom prvom príspevku spustením refresh.sh boli odstránené....
 
Citovat
#12
Mohu se zeptat je zde nějaký posun k permanentnímu streamu do tvh nebo stále platí refresh 4h???
Když bude stream puštěn v kuse třeba 5h pojede dál nebo po 4h konec?
 
Citovat
#13
@otava5 No, nikdy jsem se na žádný pořad nedíval déle jak 4 hodiny, ale řekl bych, že tak jak jsem to celé pochopil, tak omezená platnost platí jen do zahájení přehrávání, tedy že musíš zahájit přehrávání do nejpozději 4 hodin od vygenerování adresy steramu. Ale jistě to potvrzené nemám. Možná bys to našel u dokumentace youtube-dl.
 
Citovat
#14
Chystám se toto zprovoznit zítra, u Coreelec stačí ten script youtube-dl co je v repu?
 
Citovat
#15
Nakonec jsem stáhnul soubor "youtube-dl" a již funguji 1
Ale musím stream probudit v ssh a pak už to jede v tvh.
Jak je řešen výběr kvality? Dal jsem si stream 4K ale jede je 1080p/30? (https://www.youtube.com/watch?v=M0j1cMEd94Q).
 
Citovat
#16
@otava5 Je to popsáno výše, addon script pro Kodi k tomu použít nelze. To bys to celé musel řešit v rámci Kodi. Ale jak vidět, tak sis už poradil.

Kvalita se řeší tím převodem pomocí youtube-dl, taky o tom výše píši. Mělo by se to nastavit v jeho parametrech, ale já jsem se tím už nijak nezabýval. Možná by v tom pomohlo podívat se, jak to řeší addon YT v Kodi, i když tam to jde přes inputstream.adaptive, takže to je stejně asi k ničemu.

Pár odkazů k tématu kvality, když budeš chtít laborovat:
https://github.com/ytdl-org/youtube-dl
https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/issues/15593
https://askubuntu.com/questions/486297/h...youtube-dl
https://stackoverflow.com/questions/3163...tervention
 
Citovat
#17
@Saros: uměl bys tyto dva scripty převést do php? Byl bych vděčen  6
 
Citovat
#18
Prosím nemáte někdo 2 scripty z 1 příspěvku Clienta, odkaz zmizel.

Děkuji
 
Citovat
#19
@gnor No jo, @Client byl po svém opuštění fóra vymazán, nevidím ho ani v seznamu uživatelů. Možná, že to u u příloh k jeho příspěvkům bylo podobné. Ale je také možné, že to smazal sám. Každopádně se něco podobného stalo i u mých příspěvků, a protože on měl v jistou dobu přístup k mému účtu, je ta druhá možnost také pravděpodobná.

Jinak k YT Live mohu napsat varování. Ono to sice funguje, ale díky tomu, že se obnova adres streamů musí provádět periodicky, vznikne problém s tím, že YT nakonec zablokuje přístup z důvodu vyčerpání jednoho z limitů...

Moc jsem po tom nepátral a YT v Tvheadend jsem raději kvůli tomu přestal používat. Asi by to chtělo vyzkoumat, v čem je vlastně porblém, ale já na to teď nemám ani čas, ani chuť.
 
Citovat
#20
@JiRo: Ale kdež, proč hned panika. Uživatel @Client: je stále členem fóra, jen příspěvky, které byly v tématech bbarona a doplňku sosáč byly zneviditelněny. Pokud něco smazal sám, pak díky vlastnímu názoru nezveřejňovat některé vědomosti.
https://www.xbmc-kodi.cz/search.php?acti...8aeba1f777
Kodi 20 -LibreELEC/LinuxMint/W10/Android12 -RPi4/3/2/ IntelPC/xMiStick -Router 1Gbit 2.4+5GHz
 
Citovat
  


Přejít na fórum:


Prochází: 1 host(ů)